فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

اسکوات و ساق پا با کش بالای زانو با وزنه

اسکوات و ساق پا با کش بالای زانو با وزنه. نمای جانبی
اسکوات و ساق پا با کش بالای زانو با وزنه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید