فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات اسپلیت تک پا اسمیت روی میز

اسکوات اسپلیت تک پا اسمیت روی میز. نمای جانبی
اسکوات اسپلیت تک پا اسمیت روی میز. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید