فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

لانجز به پهلو با کش بالای زانو

لانجز به پهلو با کش بالای زانو. نمای جانبی
لانجز به پهلو با کش بالای زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید