با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز به پهلو با کش بالای زانو

لانگز به پهلو با کش بالای زانو. نمای جانبی
لانگز به پهلو با کش بالای زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید