با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز به عقب با کش

لانگز به عقب با کش. نمای جانبی
لانگز به عقب با کش. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید