با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

رپل اسکوات با کش

رپل اسکوات با کش. نمای جانبی
رپل اسکوات با کش. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید