با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

لانگز به جلو با کش بالای زانو

لانگز به جلو با کش بالای زانو. نمای جانبی
لانگز به جلو با کش بالای زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید