فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

لانجز به جلو با کش بالای زانو

لانجز به جلو با کش بالای زانو. نمای جانبی
لانجز به جلو با کش بالای زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید