با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس پا دستگاه خوابیده

پرس پا دستگاه خوابیده. نمای خلفی
پرس پا دستگاه خوابیده. نمای جانبی

راهنما

آماده سازی

روی دستگاه بنشینید و پشت را روی تکیه گاه پد‌دار قرار دهید. پاها را کمی بالا به اندازه عرض لگن روی صفحه قرار دهید. باسن و زانو را صاف کنید. اهرم را آزاد کنید و دست‌ها را به طرفین بگیرید.

اجرا

دستگاه را با خم کردن باسن و زانوها پایین بیاورید تا زمانی که زانوها فقط حدودا در زاویه 90 درجه خم شدن کامل قرار گیرد یا تا زمانی که باسن کاملاً خم شود. با صاف کردن زانوها و باسن برگردید. تکرار.

نظرات

بریس ایمنی و تکیه گاه پشت را طوری تنظیم کنید که تقریباً دامنه کامل حرکت را بدون اجبار باسن برای خم شدن در ناحیه کمر انجام دهد. همانطور که نشان داده شده است، یک حالت عریض ممکن است دامنه حرکتی عمیق تری را ایجاد کند. زانوها را در جهتی مشابه پاها نگه دارید. اجازه ندهید که پاشنه ها از روی صفحه بالا بیایند و هم با پاشنه و هم با جلوی پا فشار دهید. قرار دادن پاها کمی بالا روی سکو، بر روی سرینی بزرگ تاکید دارد. قرار دادن پاها کمی پایین تر روی سکو، بر روی چهارسر ران تاکید دارد.

عضله های درگیر

عضلات هدف

  • سرینی بزرگ

عضلات کمکی

  • چهارسر ران
  • نزدیک کننده بزرگ
  • نعلی

عضلات تثبیت کننده

  • سه‌سر ران(همسترینگ)
  • دوقلو

دیدگاهتان را بنویسید