با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

هاک پا دستگاه سورتمه پا باز

هاک پا دستگاه سورتمه پا باز. نمای جانبی
هاک پا دستگاه سورتمه پا باز. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید