فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

بالا رفتن از روی میز با دمبل متناوب

بالا رفتن از روی میز با دمبل متناوب. نمای جانبی
بالا رفتن از روی میز با دمبل متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید