فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

اسکوات اسپلیت روی استپ با دمبل

اسکوات اسپلیت روی استپ با دمبل. نمای جانبی
اسکوات اسپلیت روی استپ با دمبل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید