فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

استپ آپ هالتر از پهلو روی میز

استپ آپ هالتر از پهلو روی میز. نمای جانبی
استپ آپ هالتر از پهلو روی میز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید