فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

چرخش داخلی ران با کش بالای زانو ایستاده

چرخش داخلی ران با کش بالای زانو ایستاده. نمای جانبی
چرخش داخلی ران با کش بالای زانو ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید