با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش همسترینگ تک پا روی میز

کشش همسترینگ تک پا روی میز. نمای جانبی
کشش همسترینگ تک پا روی میز. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید