فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

کشش همسترینگ تک پا خوابیده

کشش همسترینگ تک پا خوابیده. نمای جانبی
کشش همسترینگ تک پا خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید