با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

باز کردن ران با کش دور ران خوابیده به پهلو

باز کردن ران با کش دور ران خوابیده به پهلو. نمای جانبی
باز کردن ران با کش دور ران خوابیده به پهلو. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید