با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سلام صبح بخیر با هالتر

سلام صبح بخیر با هالتر. نمای جانبی
سلام صبح بخیر با هالتر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید