با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت با کش خم ایستاده

سرشانه پشت با کش خم ایستاده. نمای جانبی
سرشانه پشت با کش خم ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید