با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت با کش ایستاده

سرشانه پشت با کش ایستاده. نمای جانبی
سرشانه پشت با کش ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید