فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت سیم کش تک ایستاده

سرشانه پشت سیم کش تک ایستاده. نمای جانبی
سرشانه پشت سیم کش تک ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید