با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت سیم کش تک ایستاده

سرشانه پشت سیم کش تک ایستاده. نمای جانبی
سرشانه پشت سیم کش تک ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید