با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت با کش آرنج خم نشسته

سرشانه پشت با کش آرنج خم نشسته. نمای جانبی
سرشانه پشت با کش آرنج خم نشسته. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید