فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت دستگاه اچ نشسته تک

سرشانه پشت دستگاه اچ نشسته تک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید