فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت سیم کش دست باز میز شیب خوابیده

سرشانه پشت سیم کش دست باز میز شیب خوابیده. نمای جانبی
سرشانه پشت سیم کش دست باز میز شیب خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید