فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت سیم کش تک میز شیب خوابیده

سرشانه پشت سیم کش تک میز شیب خوابیده. نمای جانبی
سرشانه پشت سیم کش تک میز شیب خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید