فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت سیم کش طنابی ایستاده

سرشانه پشت سیم کش طنابی ایستاده. نمای جانبی
سرشانه پشت سیم کش طنابی ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید