با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت سیم کش معکوس طنابی ایستاده

سرشانه پشت سیم کش معکوس طنابی ایستاده. نمای جانبی
سرشانه پشت سیم کش معکوس طنابی ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید