با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پشت سیم کش دست باز ایستاده

سرشانه پشت سیم کش دست باز ایستاده. نمای جانبی
سرشانه پشت سیم کش دست باز ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید