فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

نشر خم سیم کش تک طنابی ایستاده

نشر خم سیم کش تک طنابی ایستاده. نمای جانبی
نشر خم سیم کش تک طنابی ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید