با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پرواز خوابیده با کش

سرشانه پرواز خوابیده با کش. نمای جانبی
سرشانه پرواز خوابیده با کش. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید