با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پرواز با کش تک خوابیده

سرشانه پرواز با کش تک خوابیده. نمای جانبی
سرشانه پرواز با کش تک خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید