با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه پرواز سیم کش تک

سرشانه پرواز سیم کش تک. نمای جانبی
سرشانه پرواز سیم کش تک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید