فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

سرشانه پرواز سیم کش تک بدون دسته

سرشانه پرواز سیم کش تک بدون دسته. نمای جانبی
سرشانه پرواز سیم کش تک بدون دسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید