با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو نظام دمبل چکشی تک ایستاده

سرشانه جلو نظام دمبل چکشی تک ایستاده. نمای جانبی
سرشانه جلو نظام دمبل چکشی تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید