فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پرس سرشانه دمبل تک موازی نشسته

پرس سرشانه دمبل تک موازی نشسته. نمای جانبی
پرس سرشانه دمبل تک موازی نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید