فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو با کش تک خوابیده

سرشانه جلو با کش تک خوابیده. نمای جانبی
سرشانه جلو با کش تک خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید