فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو سیم کش طنابی میز شیب خوابیده

سرشانه جلو سیم کش طنابی میز شیب خوابیده. نمای جانبی
سرشانه جلو سیم کش طنابی میز شیب خوابیده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید