فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو نظام دمبل تک چکشی خوابیده

سرشانه جلو نظام دمبل تک چکشی خوابیده. نمای جانبی
سرشانه جلو نظام دمبل تک چکشی خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید