فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو نظام دمبل جفت چکشی ایستاده

سرشانه جلو نظام دمبل جفت چکشی ایستاده. نمای جانبی
سرشانه جلو نظام دمبل جفت چکشی ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید