با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو نظام سیم کش طنابی جفت

سرشانه جلو نظام سیم کش طنابی جفت. نمای جانبی
سرشانه جلو نظام سیم کش طنابی جفت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید