با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو سیم کش تک ایستاده

سرشانه جلو سیم کش تک ایستاده. نمای جانبی
سرشانه جلو سیم کش تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید