فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو سیم کش تک ایستاده

سرشانه جلو سیم کش تک ایستاده. نمای جانبی
سرشانه جلو سیم کش تک ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید