فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو نظام سیم کش تک بدون دسته

سرشانه جلو نظام سیم کش تک بدون دسته. نمای جانبی
سرشانه جلو نظام سیم کش تک بدون دسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید