با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو نظام سیم کش معکوس

سرشانه جلو نظام سیم کش معکوس. نمای جانبی
سرشانه جلو نظام سیم کش معکوس. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید