با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات دست بالای سر

اسکوات دست بالای سر. نمای جانبی
اسکوات دست بالای سر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید