با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت دست‌های کشیده به بالا

حالت دست‌های کشیده به بالا. نمای جانبی
حالت دست‌های کشیده به بالا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید