فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

کیک ساید با کش لوپ ایستاده

کیک ساید با کش لوپ ایستاده. نمای جانبی
کیک ساید با کش لوپ ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید