فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

زیربغل با کش تک خم ایستاده

زیربغل با کش تک خم ایستاده. نمای جانبی
زیربغل با کش تک خم ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید