فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو با کش تک

جلوبازو با‌ کش تک. نمای جانبی
جلوبازو با‌ کش تک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید