فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

چهار دست و پا زانو بالا کیک بک چرخش پا به داخل

چهار دست و پا زانو بالا کیک بک چرخش پا به داخل. نمای جانبی
چهار دست و پا زانو بالا کیک بک چرخش پا به داخل. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید