فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

چهار دست و پا زانو بالا کیک بک تک

چهار دست و پا زانو بالا کیک بک تک. نمای جانبی
چهار دست و پا زانو بالا کیک بک تک. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید