فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

کیک ساید با کش لوپ خوابیده

کیک ساید با کش لوپ خوابیده. نمای جانبی
کیک ساید با کش لوپ خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید