با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پلانک پهلو حرکتی زانو خم

پلانک پهلو حرکتی زانو خم. نمای جانبی
پلانک پهلو حرکتی زانو خم. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید